Monday, 14 January 2013

Pinyin Lyrics: Linda Chung 鍾嘉欣 - 幸福歌


歌詞:幸福歌 - TVB 電視劇《幸福摩天輪》主題曲
主唱:鍾嘉欣

Lyrics to: Hung Fook Goh - TVB drama 'Missing You' Theme song
By: Linda Chung

作詞:林日曦
作曲:鄧智偉
編曲:葉澍暉
監製:鄧智偉

假使天使 前來問我幸福嗎
gah see teen see cheen loi mun ngoh hung fook mah
能誠實確定的說 我走過是極其幸福的一趟
nung sing sut kok ding dik shoot ngoh jau gwoh si gik kei hung fook yut tong
得到工作 慈祥父母在我旁
dut do goong jok chi cheung foo mo joi ngoh pong
良善密友在我旁 那麼快樂地成長
leung seen mut yau joy ngoh pong nah moh faai lok dei sing jeung

或我成熟了 人學會知足不再妄想
waat ngoh sing sook liu yun hok wooi ji jook but joy mong seung
是愛情未滿 明白有時要耐心等半晌
si ngoi ching mei moon ming bak yau se yiu noi sum dung boon heung

*心很慶幸了 人生很精彩了
sum hun hing hung liu yun sung hun jing choi liu
落雨也可一個避雨 有天戀愛了再給照料
lok yu yah hoh yut goh bei yu yau teen loon ngoi liu joy kup jiu liu
月滿太好 可照亮我 幸福得不得了
yoot moon tai ho hoh jiu leung ngoh hung fook dut but dut liu
月缺也好 可當為我一直笑
yoot koot yah ho hoh dong wai ngoh yut jik siu

未有人問暖 還是有冬衣給我去穿
mei yau yun mun noon waan si yau doong yi kup ngoh hooi choon
夜半時悶了 還是有無數電影可以選
yeh boon si moon liu waan si yau mo so dee ying hoh yi shoon

Repeat *

心很慶幸了 仍可聽到心跳
sum hun hing hung liu ying hoh ting do sum tiu
就算跌倒不會在意 有苦水送上最多喝掉
jau shoon deet do but wooi joi yee yau yurk shooi soong seung jooi doh hoh diu
或會碰到 一個伴侶 和數千個幸福的一秒
waat wooi poong do yut goh boon looi woh so cheen goh hung fook dik yut miu
就快拍到 心裡預設的合照
jau faa pak do sum looi yu so dik hup jiu
沒有拍到 只當命裡開玩笑
moot yau pak do ji dong ming looi hoi woon siu

No comments: