Tuesday, 14 June 2011

Pinyin Lyrics: Ron Ng 吳卓羲 - 團圓

EDIT 15/06/11: full lyrics ^_^

歌詞: 團圓 - TVB電視劇<團圓>主題曲
Lyrics: Reunion - TVB drama series Theme Song

主唱: 吳卓羲
作曲: David Kong
填詞: 張美賢

我說過 明晨風雨或天晴
ngoh shoot gwoh ming sun fung yu wat teen ching
伴你走 追索幸福這路徑
boon nei jau jooi sok hung fook jeh lo ging
雖不固定 沿路欣賞優美風景
sooi but goo ding yoon lo yun seung yau mei fung ging
我與你 從前相約無憑證
ngoh yu nei chung cheen seung yurk mo pung jing
鏗鏘歡笑與夜星 拼貼最好光景
hun jeung foon siu yu yeh sing ping teep jooi ho gwong ging

前行什麼的試煉 
cheen hung sum mo dik see leen
讓滄海變做桑田
yeung chong hoi been zo song teen
任世間驟變 
yum sai gan jau been
我的將來已留位置 跟你說舊年
ngoh dik jeung loi yi lau wai jee gun nei shoot gau leen
成全未改的志願 
sing choon mei goi dik zi yoon
曾離別過相信可團圓
chung lei beet gwoh seung shun hoh toon yoon
無論心底的理想 
mo lun sum dai dik lei seung
有多遠 tvb-is-cool.blogspot.com
yau doh yoon

我聽說 難求一切是公平
ngoh ting shoot nan kau yut chai see gung ping
伴你走追索幸福要耐性
boon nei jau jooi sok hung fook yiu noi sing
不信命 仍是真心等你給反應
but shun ming ying see jun sum dung nei kup fan ying
我見過 前頭懸崖和絕嶺
ngoh geen gwoh cheen tau yin ngai woh juet ling
跨出邊界與絕境 便成熟了
kwah chut been gai yu juet ging been sing suk liu
交出了真誠 擦亮眼睛
gaau chut liu jun sing chak leung ngaan jing

前行什麼的試煉 
cheen hung sum moh dik see leen
讓滄海變做桑田
yeung chong hoi been joh song teen
任世間驟變 
yum sai gan jau been
我的將來已留位置 跟你話當年
ngoh dik jeung loi yi lau wai jee gun nei wah dong leen
成全未改的志願 
sing choon mei goi dik jee yoon
曾離別過相信可團圓
chung lei beet gwoh seung shun hoh toon yoon
留在心底的理想 
lau joi sum dai dik lei seung
誰也未變
shooi ya mei been

前行什麼的試煉 
cheen hung sum moh dik see leen
讓滄海變做桑田
yeung chong hoi been joh song teen
任世間驟變 
yum sai gan jau been
我的將來已留位置 跟你話當年
ngoh dik jeung loi yee lau wai jee gun nei wah dong leen
成全未改的志願 
sing choon mei goi dik jee yoon
曾離別過相信可團圓
chung lei beet gwoh seung shun hoh toon yoon
來讓心底的理想 
loi yeung sum dai sik lei seung
實現 到哪地哪天
sut yeen doh na dei na teen
只知道 熱燙的心仍未變
ji jee doh yeet tong dik sum ying mei been

No comments: