Wednesday, 28 May 2008

forensic heroes II full themesong =]]

download FHII themesong

lyrics credit to sweety_g
please credit me for the pinyin if reposted =]]

梁漢文 - 遺留 (法證先鋒II 主題曲) (Full Version)

遺留
作曲:鄧智偉、李耀基
填詞:鄭櫻綸

追------蹤---誰----擔--當---的--主--角
jooy joong shui dam dong dik joo gok
尋-----覓---過--疑--惑---是--太--多
cham mik gwoh yee wat see tai doh
給----謊---言---裝---飾--多--好--看
kup fing yeen jong sik doh ho hon
如---幻---覺--誰---像---被----騙--麼
yu wan gok shui jurng bei peen moh
線-----索--如--天---網---蓋---塵---灰--煙--幕
seen sok yu teen mong koi chan fooy yin mok

得----知---離--開--消--失--感---覺
dut jee lay hoy siu sut gum gok
留---下--愛---遺--憾---亦--太---多
luw ha ngoi wai hum yik tai doh
分----開--時--一---聲---不--枉---過
dun hoy see yut seng but wong gwoh
誰------願----放---懷---念--著---最---初
shui yoon fong wai nim jurk jui choh
轉-----載--來--自
joon joy loy jee
發-----覺--誰---分---秒--暗---藏---背--後---躲
faat gok shui fan miu am chong booy huw doh

如----若--在--觸---碰---之--後--一-切----略---過
yu yurk joy juk pung ji huw yut chit lurk gwoh
留----著-----千---絲--的--思---緒--片--段---零---落
luw jurk cheen see dik see sui pin doon ling lok
原-----物---彷--似---這---樣---蒸----發---未---覺
yoon mut fong chi jeh yurng jing faat may gok
微----妙--分---析---揭--示--結---果
mei miu fan sik kit see geet gwoh

如----若----在----出---錯---之---後----清--理----罪----過
yu yurk joy choot choh jee huw ching ley jooy gwoh
留---下----足--跡--給---追---溯--記--錄---量---度
luw ha jook jik kup jooy so gei luk lurng do
無---論---一--再--怎----樣--遮--蓋--視---覺
mo lun yut joy jum yurng je koi see gok
逃---避---不---出----鑒---定---結---果---沒---錯
to bei but choot gaam ding geet gwoh moot choh

No comments: