Saturday, 15 December 2012

Pinyin Lyrics: Linda Chung 鐘嘉欣 - Love Love Love


歌詞:Love Love Love
主唱:鐘嘉欣

Lyrics to: Love Love Love
By: Linda Chung

作詞:郭薾多  
作曲:韋景雲

*I know that Love Love Love
總有保存年期 限期過後會分離
joong yau bo choon neen kei haan kei gwoh hau wooi fun lei
So don't say Love Love Love
諾言不捨不棄 但我如何來證實你
nok yeen but seh but hei daan ngoh yu hoh loi jing sut nei

如果這是友情沒愛情 又為何持續寫短訊
yu gwoh jeh si yau ching moot ngoi ching yau wai hoh chi jook seh doon shun
明知這是愛情退即是進 中了情人未滿定律
ming ji jeh see ngoi ching tooi jik si jun joong liu ching yun mei moon ding lut
傳說愛像拍戲 如要快樂結尾 情節裡定有曖昧
choon shoot ngoi jeung pak hei yu yiu faai lok geet mei ching jit looi ding yau ngoi mooi
全世界未似你 能教我沒氧氣 暗中去炮製驚喜
choon sai gai mei chi nei nung gaau ngoh moot yeung hei ngum joong hooi paau jai ging hei

Repeat *

如果這份友情是愛情 你我誰人在暗在明
yu gwoh jeh fun yau ching si ngoi ching nei ngoh shooi yun joy ngum ming
明知這段過程要花耐性 最怕原來任性未定
ming jee jeh doon gwoh ching yiu fah noi sing jooi pah yoon loi yum sing mei ding
傳說愛是勇氣 難怪我害怕你 如果有愛別要躲避
choon shoot ngoi si yoong hei naan gwai ngoh hoi pah nei yu gwoh yau ngoi beet yiu doh bei
朋友也在笑我 何以這樣洩氣 你可教會我歡喜
pung yau yah joi siu ngoh hoh yi jeh yeung seet hei nei hoh gau wooi ngoh foon hei

Repeat *

如若你 也愛著我
yu yurk nei yah ngoi jurk ngoh
不要再黯然 快快動作
but yiu joy um yeen faai faai doong jok
密友轉變成情侶 未來難講能同行便快樂
mut yau joon been sing ching looi mei loi naan gong nung toong hong been faai lok

Repeat *

I know that Love Love Love
一進冰河時期 自然向別處遷離
yut jun bing hoh si kei ji yeen heung beet choo cheen lei
If you say Love Love Love
但求爭一爭氣 讓那長情來證實你
daan kau jaang yut jaang hei yeung nah cheung ching loi jing sut nei
讓我隨時能愛著你
yeung ngoh chooi si nun ngoi jurk nei

No comments: