Saturday, 1 September 2012

Pinyin Lyrics: Edmond Leung 梁漢文 - 能否愛遇上

Full lyrics will be up when the full version of the song has been released!

歌詞: 能否愛遇上 - TVB電視劇《巴不得媽媽…》主題曲
主唱:梁漢文

Lyrics to: 能否愛遇上 - TVB drama 'Divas In Distress' Themesong
By: Edmond Leung

作曲:鄧智偉
填詞:張美賢
主唱:梁漢文

外面十號大風
ngoi meen sup ho daai foong
亦要撐住天空 接你放工
yik yiu chaang joo teen hoong jip nei fong goong
空想於心中
hoong seung yu sum joong
眉目傳送 開口即中
mei muk choon soong hoi hau jik joong

換著十樣面孔
woon jurk sup yeung meen hoong
直到與你坐家中 才算放鬆
jik do yoo nei choh gah joong choy soon fong soong
委屈於心中 誰若流過一滴血雙份痛
wai wut yoo sum joong sooi yurk lau gwoh yut dik hoot seung fun toong
情懷若未動 就抱擁
ching waai yurk mei dong jau po yoong

如角色不同 也不准內訌
yoo gok sik but tong yah but joon noi hong
你值得驕縱 各種包容
nei jik dut giu jung gok joong bau yoong
各種哭或笑暖著過冬
gok joong hook wak siu noon jurk gwoh dong

如理想不同 鬥心一樣勇
yu lei seung but tong dau sum yut yeung yoong
愛在我心中 不講馬上行動
ngoi joy ngoh sum joong but yeung ma seung hung dong

你在我心中 分到最大比重
nei joy ngoh sum joong fun do jooi dai bei choong

No comments: