Thursday, 31 May 2012

Pinyin Lyrics: Kevin Cheng 鄭嘉穎 - 一擊即中

歌詞: 一擊即中 - TVB電視劇《拳王》主題曲
主唱: 鄭嘉穎

Lyrics to: 一擊即中 - TVB drama 'Gloves Come Off' Theme Song
By: Kevin Cheng

作曲: 葉肇中
填詞: 張美賢
編曲: 葉肇中
監製: 鄧智偉

一時進再一時退秒速像風
yut see joon joi yut see tooi miu chuk jeung foong
一出拳你即失重地震天動
yut chut koon nei jik sut choong dei jun teen doong
舉起手享受勝利置身半空
gooi hei sau heung sau sing lei ji sun boon hoong
風光數秒鐘 下千載苦功
foong gwong so miu joong hah cheen joi foo gong

Run Run Fight 一擊即中痛不是痛
~ yut gik jik joong tong but see toong
Won't we fight 有人在進攻
~ yau yun joi joon goong

*愈練愈勇 熱血有氣盛與衝動
yoot leen yoot yoong yeet hoot yau hei sing yoo chong dong
又是命中 心中的火焰更閃動
yau see ming joong sum joong dik foh yeem gung seem dong
愈負愈重 汗血裡載負我的夢
yoot foo yoot choong hon hoot looi joi foo ngoh dik moong
不息自信 擊出一片天空
but sik ji shun gik choot yut peen teen hoong

一望眼鬥心熊到閃於瞳孔
yut mong ngaan dau sum hung do seem yu tung hoong
真英雄有種骨氣讓你尊重
jun ying hoong yau joong gwut hei yeung nei joon joong
一開始堅持信念有始有終
yut hoi chee geen chee sun neem yau chee yau joong
掌聲喝采中 絕不敢放鬆
jeung sing hot choi joong joot but gum fong soong

打不死 傷得多重押得越重
dah but see seung dut doh choong naat dut yoot choong
敢撐起 再來又進攻
gum chaan hei joi loi yau joon goong

*

愈練愈勇 在哪裡跌下再起動
yoot leen yoot yoong joi nah looi deet hah joi hei doong
遇著硬碰 出手的狠絕更轟動
yoo jurk ngaang poong choot dau dik hun joot gung gwun doong
愈負愈重 汗血裡載負我的夢
yoot foo yoot choong hon hoot looi joi foo ngoh dik moong
一擊命中 擊出一片天空
yut gik ming joong gik choot yut peen teen hoong

Note: Kevin appears to pronounce some words differently to the lyrics on the MV. E.G. 愈 should be 'yoo' but he pronounces it as  越 'yoot'. Also, and this one might be due to being superstitious, 死 'see' instead of 'sei'.. There are other minor differences, but that's probably due to accents ^^

No comments: