Sunday, 25 December 2011

Pinyin Lyrics: Linda Chung 鄧嘉欣 & Phillip Wei 韋雄 - 戀愛令人心痛

歌詞:戀愛令人心痛
主唱:韋雄/鍾嘉欣

Lyrics to:戀愛令人心痛
By: Linda Chung & Phillip Wei
Track 18 in her album 'My Private Selection'

作曲:周杰倫
填詞:張美賢
編曲:杜自持
監製:杜自持

男:許多深宵兩點鐘
 hooi doh sum siu leung deem jung
  睡眼惺忪輾轉反側蔓延頭痛
 shooi ngaan sing sung jeen joon fan jak maan yeen tau tung
  明日的工作極重
 ming yut dik gung jok gik chung
  誰不是各有痛楚於心中
 sooi but see gok yau tung choh yoo sum jung

@女:彷彿居於外太空
 fong fut gooi yoo ngoi tai hung
  熒幕當中跟不相識講我的夢
 ying mok dong jung gun but seung sik gong ngoh dik mung
  我的心 好像遙控
 ngoh dik sum ho jeung yiu hung 
  火花在半秒還是會冰封
 foh fah joy boon miu waan see wooi bing fung
(男:誰亦有千個面孔
 (sooi yik yau cheen goh meen hung
  講心事你我也都感覺重)
 gong sum see nei ngoh ya do gum gok chung)

*合:怎相信灰色天裡終於竟會有彩虹
 jum seung shun fooi sik teen looi jung yoo ging wooi yau choi hung
  情歌像不深不淺傷口當中再觸碰
 ching goh jeung but sum but cheen seung hau dong jung joy juk pung
男:日後定能記住 戀愛令人幾痛
 yut hau ding nung gei joo loon ngoi ling yun gei tung
(女:記得 失望幾痛)
 gei dut sut mong gei tung
合:然後碰著誰亦別要失控
 yeen hau pung jurk sooi yik beet yeew sut hung

#合:怎知道孤單的你心聲竟與我相同
 jum jee do goo daan dik nei sum sing ging yoo ngoh seung tung
  無心又似已註定轉多少彎也相碰
 mo sum yau chee yee joo ding joon doh siu waan ya seung pung
男:夢話未曾開口 偏你就能猜中
 mung wah mei chung hoi hau peen nei jau nung chai jung
(女:我該 怎樣相信)
 (ngoh goi jum yeung seung shun)
合:難道故事能避免傷痛
 naan do goo see nung bei meen seung tung


Repeat @ * #

男:若是尚存美夢
 yurk see seung choon mei mung
女:準我突然英勇
 jun ngoh dut yeen ying yung
合:難道美麗能越過傷痛
 naan do mei lai nung yoot gwoh seung tung

No comments: