Wednesday, 21 December 2011

Pinyin Lyrics: Bowie Lam 林保怡, Moses Chan 陳豪 & Kenny Wong 黃德斌 - 年少無知

歌詞:年少無知 - TVB電視劇《天與地》片尾曲
主唱:林保怡陳豪&黃德斌

Lyrics to: 年少無知 - TVB drama 'When Heaven Burns' Ending theme song
By: Bowie Lam, Moses Chan, Kenny Wong

作曲:黃貫中
填詞:林若寧
編曲:黃貫中.劉志遠
監製:黃貫中

林:年少多好 頑劣多好
neen siu doh ho wan loot doh ho
不甘安於封建制度裡
but gum on yoo fung geen jai doh looi
迷信上街真理會達到
mai shun seung gai jun lei wooi daat do
旗幟高舉 群眾聲討
kei chee goh gooi kwun jung seng to
不惜犧牲一切去上訴
but sik hei sung yut cheet hooi seung so
權貴的想法太俗套
koon gwai dik seung fat tai juk to
只可惜生活是一堆挫折 
jee hoh sik sung woot see yut dooi choh jeet
只可惜生命是必須妥協
jee hoh sik sung ming see beet sooi toh heep

陳:年少多好 貧困多好
neen siu doh ho pun kwun doh ho
一蚊積蓄足以快樂到
yut mun jik chut juk yee fai lok doh
廉價結他抒發我暴躁
leem ga geet ta soo fat ngoh bo cho
財富得到 年歲不保
choy foo dut do neen sooi but bo
捐輸不必講究有回報
goon shoo but beet gong gau yau wooi bo
人世間總會有異數
yun sai gan jung wooi yau yee so
只可惜生活是一聲發洩
jee hoh sik sung woot see yut sing fat see
只可惜生命是一聲抱歉 怕追到
jee hoh sik sung ming see yut sing po heep pa jooi doh

合:如果 命運能選擇 
yu gwoh ming wun nung shoon jak
十字街口 你我踏出的每步更瀟灑
sup jee gai hau nei ngoh dap chut dip mooi bo gung siu sah
如果 活著能坦白 
yu gwoh woot jurk nung taan bak
舊日所相信價值 不必接受時代的糟蹋
gau yut soh seung shun ga jik but beet jeep sau see doi dik jo tap

黃:年少多好 朋友多好
neen siu doh ho pung yau doh ho
一番爭執不會有被告
yut fan jung jup but wooi yau bei go
遊戲競爭不會記入腦
yau hei ging jung but wooi gei yup no
年歲增長 無法修補
neen sooi jung jeung mo fat sau bo
青春的詩總會老 時間多恐怖
ching chun dik see jung wooi lo see gaan doh hung bo

合:如果 命運能選擇
yu gwoh ming wun nung shoon jak
十字街口 你我踏出的每步無用困惑
sup jee gai hau nei ngoh dap chut dik mooi bo mo yung kwun wak
如果 活著能坦白
yu gwoh woot jurk nung taan bak
舊日所相信價值 今天發現還未老
gau yut soh seung shun gah jik gum teen gat yeen waan mei lo

如果 命運能演習
yu gwoh ming wun nung yeen jap
現實中不致接納 一生每步殘酷抉擇
yeen sut jung but jee jeep naap yut sung mooi bo chaan huk koot jak
留守 過去的想法 
lau sau gwoh hooi dik seung fat
我會否好像這樣 生於世上無目的鞭撻
ngoh wooi fau hoh jeung jeh yeung sung yoo sai seung mo muk dik been daat

No comments: