Friday, 25 November 2011

Pinyin Lyrics: Michael Tse 謝天華 - 獨行

NOTE: These lyrics are for the MV version of this song!

歌詞:獨行 - TVB劇集《潛行狙擊》主題曲
主唱:謝天華

Lyrics to: 獨行 
By: Michael Tse
Theme song to TVB drama 'Lives of Omission'

作曲:葉肇中
填詞:林日曦

*任誰亦可信任我 可背叛我再指罵
yum sooi yik hoh shun yum ngoh hoh booi boon ngoh joy jee mah
汗流下高貴沒有 底線自然沒有吧
hon lau hah goh gwai moot yau dai seen jee yeen moot yau bah

名字你記住了 對或錯就不必記住
ming jee nei gei joo liu dooi wat choh jau but beet gei joo
來讓我每步也走得自如
loi yeung ngoh mooi bo ya jau dut jee yoo
前面有一片空白 讓我作主
cheen meen yau yut peen hung bak yeung ngoh jok joo
填下最自我的 拿出生死不怕輸
teen ha jooi jee ngoh dik nah chut sung sei but pah shoo

Repeat *

誰能代我算真假 誰來定性好與差
sooi nung doi ngoh shoon jun gah sooi loi ding sing ho yoo cha
無人像我 日夜也可以橫跨
mo yun jeung ngoh yut yeh ya hoh yee wang kwah

名字你記住了 看著我別分黑與白
ming jee nei gei joo liu hon jurk ngoh beet fun huk yoo bak
來讓我進或退不需計劃
loi yeung ngoh jun wat tooi but sooi gai wak
前面變得太複雜 沒法探測
cheen meen been dut tai fuk jap moot fat tam chak
仍未怕在最終 迷失於這光與黑
ying mei pah joy jooi jung mai sut yoo jeh gwong yoo huk

Repeat *

誰能代我算真假 誰來定性好與差
sooi nung doi ngoh shoon jun gah sooi loi ding sing ho yoo cha
從來就算自視也總有誤差
chung loi jau shoon jee see ya jung yau mm cha
臉龐上哭笑没有功過没興趣寫下
leen pong sheung hook siu moot yau gung gwoh moot hing chooi seh hah
汗流下高貴沒有 底線自然沒有吧
hon lau ha go gwai moot yau dai seen jee yeen moot yau bah

誰能代我算真假 誰來定性好與差
sooi nung doi ngoh shoon jun gah sooi loi ding sing ho yoo cha
無人是我 就讓我一個回家
mo yun see ngoh jau yeung ngoh yut goh wooi gah

2 comments:

chrischris said...

OMG OMG OMG OMG! THANK YOU SOOOO MUCH! :D

Derf Shaya said...

This is awesome! Thank you.