Friday, 25 November 2011

Pinyin Lyrics: Linda Chung 鐘嘉欣 - 得閒找你

歌詞:得閒找你
主唱:鐘嘉欣

Lyrics to: 得閒找你
By: Linda Chung
Track 02 in her album 'My Private Selection'

作曲:鍾嘉欣
作詞:陳少琪
編曲:韋景雲
監制:莊冬昕 / 韋雄

能放手 就放手吧 別談然後
nung fong sau jau fong sau bah beet tam yeen hau
同放手 無謂假偉大難受
tung fong sau mo wai gah wai dai nan sau
寒冷天 自會短袖換回長袖
hon lang teen jee wooi doon jau woon wooi cheung jau
別要慰問 甚麼結果 我承受
beet yeew wai mun sum moh geet gwoh ngoh sing sau

*甚麼得閒通電話
sum moh dut han tung deen wah
別再裝長情好嗎
beet joy jong cheung ching ho mah
這種對白廉價
jeh jung dooi bak leem ga
要動人嗎 太大話
yeew dung yun mah tai dai wah

甚麼得閒飲茶嗎
sum moh dut han yum cha mah
沒有愛怎可消化
moot yau ngoi jum hoh siu fa
分手再做朋友
fun sau joy jo pung yau
這事情 我怕
jeh see ching ngoh pah

如你好 在最初便絕無難度
yoo nei ho joy jooi choh been joot mo nan do
難叫好 如電影變做前度
nan geew ho yoo deen ying been jo cheen do
能友好 熱愛中又為何停步
nung yau ho yeet ngoi jung yau wai hoh ting bo
換個角度 互相抱擁 有難度
woon goh gok do woo seung po yung yau nan do

Repeat *

#甚麼得閒飲茶嗎
sum moh dut han yum cha mah
沒有愛怎可消化
moot yau ngoi jum hoh siu fa
這種態度傳染
jeh jung tai do choon yeem
會病情惡化
wooi beng ching ngok fa

Repeat * #

傷疤結合時間 會自行 氧化
seung ba geet hup see gan wooi ji hung yeung fa

No comments: