Friday, 25 November 2011

Pinyin Lyrics: Linda Chung 鐘嘉欣 - 囉唆

歌詞:囉唆
主唱:鐘嘉欣

Lyrics to: 囉唆
By: Linda Chung
Track 03 in her album 'My Private Selection'


作曲:藍又時
作詞:林夕
編曲:Gary Tong
監制:Stanley Leung

你 再別要費神 誰都知你很好心
nei joy beet yiu fai sun sooi do jee nei hun ho sum
求你信我 從不記恨
kau nei shun ngoh chung but gei hun
能灰心 難傷心
nung fooi sum nan seung sum

我 看著你眼神 從很天真到很逼真
ngoh hon jurk nei ngaan sun chung hun teen jun doh hun bik jun
就似變了 另一個人 才去 講心
jau chee been liu ling yut goh yun choy hooi gong sum

*講都多餘 苟延殘喘
gong do doh yoo gau yeen chan choon
小心聽完 還更眷戀
siu sum teng yoon wan gung goon loon
依依不能不捨 才心酸
yee yee but nung but seh choy sum shoon

#為何還說對不起我 為何還要看不起我
wai hoh wan shoot dooi but hei ngoh wai hoh wan yeew hon but hei ngoh
少擔心 不想計較 誰虧欠得更多
seew dam sum but seung gai gau sooi kwai heem dut gung doh
散聚散聚誰又有罪 誰認罪更好過
san jooi san jooi sooi yau yau jooi sooi ying jooi gung ho gwoh
你好不好過也罷 別理我
nei ho but ho gwoh ya ba beet lei ngoh

@誰人還要你感激我 為何還說 你珍惜我
sooi yun wan yeew nei gum gik ngoh wai hoh wan shoot nei jun sik ngoh
珍惜得不敢碰我 全因太矜貴麼
jun sik dut but gum pung ngoh choon yun tai ging gwai moh
告別有著太多解釋 其實誰也聽過
goh beet yau jurk tai doh gai sik kei sut sooi ya ting gwoh
我經不起再折磨 別囉唆 饒過我 (別囉唆 )
ngoh ging but hei joy jeet moh beet loh soh yiu gwoh ngoh (beet loh soh)

你 這樣愛理由 從一熄燈到一開燈
nei jeh yeung ngoi lei yau chung yut sik dung do yut hoi dung
無法再愛 同一個人 別膚淺 扮高深
mo fat joy ngoi tung yut goh yun beet foo cheen ban go sum
愛 也就倆個人 無非開心到不開心
ngoi ya jau leung goh yun mo fei hoi sum do bu hoi sum
誰要背上 甚麼責任 諒你 不敢
sooi yeew booi seung sum moh jak yum leung nei but gum

Repeat * # @()

別囉唆 囉唆 囉唆
beet loh soh loh soh loh soh
好心 就別 分手
ho sum jau beet fong sau
分手 就別 囉唆
fun sau jau beet loh soh
這麼 就是 這麼
jeh moh jeh moh jeh moh
不必 囉唆
but beet loh soh

No comments: