Monday, 24 October 2011

Pinyin Lyrics: 太極 - 今朝有酒

歌詞:今朝有酒 - TVB電視劇《九江十二坊》主題曲
主唱:太極

Lyrics to: 今朝有酒 - TVB drama 'The River of Wine' theme song
By: 太極

作曲:陳鴻碩
填詞:林日曦
編曲:葉肇中
監製:鄧智偉

我與你用光線做證 痛快碰一杯
ngoh yu nei yung gwong seen jo jing tung fai pung yut booi
讓誤會也給一口沖去
yeung mm wooi ya kup yut hau chung hooi
過去我或者沉醉於 顛倒的興衰
gwoh hooi ngoh wat jeh chum jooi yoo din do dik hing sooi
這日要共你無愁舉杯
jeh yut yiu gung nei mo sau gooi booi

*猶如釀好一口酒 技和藝即使足夠
yau yoo yeung ho yut hau jau gei woh ngai jik see juk gau
仍然耐心等風吹雨打過 方見成就
ying yeen noi sum dung fung chooi yoo da gwoh fong geen sing jau
從前或施愛未夠 從前或氣度未夠
chung cheen wat see ngoi mei gau chung cheen wat hei do mei gau
就等到今朝把愛恨看透
jau dung do gum jiu ba ngoi hun hon tau

淺醉時獨自在長街中走得很慢
cheen jooi see duk ji joi cheung gai jung jau dut hun maan
醒覺時獨自在人生中進退亦難揀
sing gok see duk jee joi yun sung jung jun tooi yik nan gaan
像是連著但分散 各有各撐
jeung see leen jurk dan fun saan gok yau gok chang
以後要共你同場分擔
yee hau yiu gung nei tung cheung fun daam

Repeat *

原來釀得出好酒 是情誼始終深厚
yoon loi yeung dut choot ho jau see ching yi chi jung sum hau
從前甚麼的風吹雨打也 一笑回眸
chung cheen sum moh dik fung chooi yoo da ya yut siu wooi mau
來年或枯竭河流 來年或米盡田瘦
loi neen wat foo geet hoh lau loi neen wat mai jun teen sau
亦可並肩手足奮力戰鬥
yik hoh bing geen sau juk fan lik jeen dau

No comments: