Saturday, 22 October 2011

Pinyin Lyrics: Linda Chung 鐘嘉欣 - 愛得起

歌詞:愛得起
主唱:鐘嘉欣

作曲:袁詠琳
填詞:王仲傑
編曲:Johnny Yim
監制:Johnny Yim

怕受傷 失去沒膽愛 結局卻不改
pa sau seung sut hooi moot dam ngoi geet guk kurk but goi
向后看 只看重傷痛 怎擁有現在
heung hau hon jee hon jung seung tung jum yung yau yeen joy
正在愛 不顧下一秒 錯誤與精彩
jing joi ngoi but goo ha yut meew choh mm yoo jing choi
愛自己 所愛就不會 驚天跌下來
ngoi jee gei soh oi jau but wooi geng teen deet ha loi

*誰又要回顧 用我心體驗
sooi yau yiu wooi goo yung ngoh sum tai yeem
我以真身真心 真意地上演
ngoh yee jun sun jun sum jun yee dei seung yeen

#高低起跌地厚天高撐得起
go dai hei deet dei hau teen go chaang dut hei
能雙手擁抱避雨遮風有你雙臂
nung seung sau yung po bei yoo jeh fung yau nei seung bei
同行時捉緊所有驚喜 你我的一切細節 更精美
tung hung see jook gun soh yau ging hei nei ngoh dik yut chai sai jeet gung jing mei
有珠光寶氣 未夠真心了不起
yau joo gwong bo hei mei gau jun sum liu but hei
唯一這一對沒與身邊那對相比
wai yut je yut dooi moot yoo sun been na dooi bei seung bei
從前曾擔心失去 終失之交臂 但我已愛得起
chung cheen chung daam sum sut hooi jung sut jee gau bei dan ngoh yee ngoi dut hei

怕撲空 至撲空
pa pook hung jee pook hung
投入到每分每刻都會記下
tau yut do mooi fun mooi huk do wooi gei ha
將信心去把我的疑慮放下
jeung shun sum hooi ba ngoh dik yee looi fong ha
會一世不變嗎 經得起變卦
wooi yut sai but been ma ging dut hei been gwa
若最后告別了 亦是愛吧
yurk jooi hau go beet liu yik see ngoi ba

抓緊開心的一刻 與流淚的一刻
jau gun hoi sum dik yut huk yoo lau looi dik yut huk
怎望天去打掛 一路跟你轉化
jum mong teen hooi da gwa yut lo gun bei joon fa
相擁一刻(幸福嗎) 爭吵一刻 (就一下)
seung yung yut huk (hung fook ma) jaang chau yut huk (jau yut ha)
留意過程可以 看到眼前那變化
lau yee gwoh ching hoh yee hon do ngaan cheen na been fa

Repeat * #

不必得到大眾歡呼與恭喜
but beet dut do dai jung foon foo yoo gung hei
能雙手擁抱直接簡單也算福氣
nung seung sau yung po jik jeep gaan daan ya soon fuk hei
同行時捉緊所有驚喜
tung hang see juk gun soh yau ging hei
你我的一切細節 更精美
nei ngoh dik yut chai sai jeet gung jing mei
有珠光寶氣未夠真心了不起
yau joo gwong bo hei mei gau jun sum liu but hei
唯一這一對沒與身邊那對相比
wai yut jeh yut dooi moot yoo sun been na dooi seung bei
無人能阻擋到我 風景這麼美
mo yun nung joh dong do ngoh fung ging jeh moh mei
沒錯我愛得起
moot choh ngoh ngoi dut hei

No comments: