Monday, 24 October 2011

Pinyin Lyrics: Joyce Cheng 鄭欣宜 - 無人完美

歌詞:無人完美
主唱:鄭欣宜

作曲:鄧智偉
填詞:陳詩慧
編曲:Johnny Yim
監製:鄧智偉

*無人完美 無人如己 
mo yun yoon mei mo yun yoo gei
何妨容納雙方對比
ho fong yung nap seung fong dooi bei
無人完美 原來距離 
mo yun yoon mei yoon loi kooi lei
會叫你悟到這真理
wooi geew nei mm do jeh jun lei
你若有你的道理 沒絕對勝利 
nei yurk yau nei dik do lei moot joot dooi sing lei
如能共處叫心裡歡喜
yoo nung gung choo geew sum lei foon hei

#無人如你 然而除非 
mo yun yoo nei yeen yee chooi fei
你看到另一位自己
nei hon do ling yut wai jee gei
無人完美 原來距離 
mo yun yoon mei yoon loi kooi lei
會叫你悟到這真理
wooi geew nei mm do jeh jun lei
試問我也不是你 若要去相比
see mun ngoh ya but see nei yurk yiu hooi seung bei
唯獨是要看清楚一點 這個你
wai dook see yiu hon ching choh yut deem jeh goh nei

誰在你眼裡看到 
sooi joi nei ngaan looi hon doh
會察覺那未曾望得到
wooi chat gok na mei chung mong dut do
同樣我眼裡看到你 
tung yeung ngoh ngaan looi hon do nei
哪會有著同樣角度
na wooi yau jurk tung yeung gok do
如若你試看我眼裡看到你 
yu yurk nei see hon ngoh ngaan looi hon do nei
便明白我的一套 其實很好
been ming bak ngoh dik yut to kei sut hun ho

REPEAT #

Da la la la~~~ haaaa

Repeat * #

無人如你
mo yun yoo nei

No comments: