Tuesday, 23 August 2011

Pinyin Lyrics: Steven Ma 馬浚偉 - 變天

歌詞:變天 - 無視電視劇劇<紫禁驚雷>片頭曲
Lyrics to: 變天 - TVB drama "The Life and Times of a Sentinel" Opening Theme Song

主唱:馬浚偉
作曲:葉肇中
填詞:蔡健雅

雲起天變色 走過太多戰役
wun hei teen been sik jau gwoh tai doh jeen yik
夜悄靜狼在叫晚風喘息
yeh chiu jing long joy giu man fung choon sik
王者的戰績 稱霸只差旦夕
wong jeh dik jeen jik ching ba ji cha dan jik
任性地全部豁出便無敵
yum sing dei choon bo kooy choot been mo dik
還著顏色 這世界是我天生擁有的
wan jeuk ngaan sik jeh sai gai si ngoh teen sung yung yau dik
猛風嘯泠箭更冷我在和你
mang fung siu lang jin gung lang ngoh joy woh nei
再儲心再角力
joy choo sum joy gok lik

﹡成敗也相差 一線
sing bai ya seung cha yut seen
雷電又再閃 一戰
looi deen yau joy seem yut jeen
從未見 執起弓箭 還在笑
chung mei geen jap hei gung jeen waan joy siu
才發現 驚天的變遷
choy fat yeen ging teen dik been cheen

雲起天變色 分秒置身兩極
wun hei teen been sik fun miu jee sun leung gik
夜悄靜狼在叫晚風喘息
yeh chiu jing long joy giu man fung choon sik
王者的戰績 稱霸只差旦夕
wong jeh dik jeen jik ching ba ji cha dan jik
任性地全部豁出便無敵
yum sing dei choon bo koot choot been mo dik
如沒痕跡 這世界是我一手操控的
yoo moot hun jik jeh sai gai see ngoh yut sau cho hung dik
猛風嘯冷箭最冷背後誰個
mang fung siu lang jeen jooi lang booi hau shooi goh
刺向心 再角力
chi heung sum joy gok lik

成敗也相差 一線
sing bai ya seung cha yut seen
雷電又再閃 心顫
looi deen yau joy seem sum cheen
從未見 執起弓箭 還在笑
chung mei geen jap hei gung jeen wan joy siu
才發現 驚天的變遷
choy fat yeen ging teen dik been cheen

﹡REPEAT

No comments: