Thursday, 14 July 2011

Pinyin Lyrics: Ryan Lau 劉威煌 - 潛伏

歌詞: 潛伏 - 無線電視劇《真相》主題曲
Lyrics to: 潛伏 - TVB drama "The Other Truth" Theme Song

主唱:劉威煌
作曲:葉肇中
填詞:鄭櫻綸
編曲:葉肇中
監製:鄧智偉

場地配人選與事情 
cheung dei pooi yun soon yue see ching
前後配合給你合適的反應
cheen hau pooi hup kup nei hup sik dik fan ying
潛伏眼淚掩蓋實情 
cheem fook ngaan looi yim koi sut ching
誰犯錯誰都會辯駁擾人視聽
shooi fan choh shooi doh wooi been bok yiu yun see ting

﹡有一雙眼做證 
yau yut seung ngaan jo jing
錯覺作弄眼睛 
choh gok jok nung ngaan jing
誰看清
shooi hon ching

#記憶各種層次 
gei yik gok jung chung chi
連貫著更多懷疑
leen goon jeuk gung doh wai yee
猶豫像不止 
yau yi jeung bu ji
將傷痛劃破展示
jeung seung tung wak poh jeen see
哪一層次 
na yut chung chee
情結讓痛苦蔓延
ching geet yeung tung foo man leen
誰又在飾演 
shooi yau joi sik yeen
真相交錯未顯現
jun seung gau choh mei heen yeen
內心的碎片 
noi sum dik sooi peen
沒有誰看見 
moot yau shooi hon geen
沒有誰看見
moot yau shooi hon geen

潛伏愛情隱蔽未明 
cheem fuk ngoi ching yun bai mei ming
沉著佈局一切並不需考證
chum jeuk bo gook yut chai bing but sooi hau jing
能用眼淚洗脫罪名 
nung yung ngaan looi sai toot jooi ming
蒙著眼迷戀悔恨最擾人視聽
mung jeuk ngaan mai loon fooi hun jooi yiu yun si ting

Repeat *##

No comments: