Monday, 30 May 2011

Pinyin Lyrics: Raymond Lam 林峰 - You Light Up My Life

You Light Up My Life - TVB電視劇 <花花世界花家姐> 主題曲

主唱:林峯
作曲:鄧智偉.莊咚昕
填詞:鄭櫻綸

我最愛笑你 偶有錯別字
ngoh jooi ngoi siu nei ngau yau choh beet jee
望著動心 一張小小告貼
mong jeuk dong sum yut jeung siu siu go teep
我最愛看你笑 眼裡沒壞事
ngoh jooi ngoi hon nei siu ngaan looi moot wai see
日夜伴在身邊 說不出再見
yut yeh boon joy sun been shoot but chut joy geen
為著互贈幸福 差一些 差一些
wai jeuk woo jeuk hung fook cha yut seh cha yut seh
過住的不捨 不牽掛在這
gwoh wong dik but seh but heen gwah joy jeh
下站就是幸福 一路漫步
hah jam jau see hung fook yut lo man bo
我信一天總會遇到
ngoh shun yut teen jung wooi yu doh

And you are my sunshine
My life, tonight  (You light up my life)
You make me all right  (You light up my life)

我說要吻去你每滴淚
ngoh shoot yiu mun hooi nei mooi dik looi
默默唸出窩心小小語句
muk muk neem chut woh sum siu siu yu gooi
你最愛抱怨說我懶沒共聚
nei jooi ngoi po yoon shoot ngoh lan moot gung jooi
為夢日夜急追 會得失愛侶
wai mung yut yeh gup jooi wooi dut sut ngoi looi
為著互贈幸福 差一些 差一些
wai jeuk woo jeuk hung fook cha yut seh cha yut seh
過住的不捨 不牽掛在這
goh wong dik but seh but heen gwa joi jeh
下站就是幸福 一路漫步
hah jam jau see hung fook yut lo man bo
我信一天總會遇到
ngoh shun yut teen jung wooi yue doh

And you are my sunshine
My life, tonight (You light up my life)
And you are my sunshine
You make me all right (You light up my life)
And you are my sunshine
My life, tonight (You light up my life)
And you are my sunshine
You make me all right (You light up my life)
You make me all right (You light up my life)
You make me all right (You light up my life)

No comments: