Friday, 14 January 2011

Pinyin Lyrics: Stephanie Ho - 幸福節奏

幸福節奏 - 居家兵團主題曲 - Stephanie Ho

主唱:何雁詩
作曲:葉肇中

細聽幸福節奏 
sai ting hung fook jeet jau
就算偶然吵架沒有隔夜仇 
jau soon ngau yeen chau ga moot yau gak ye sau
像塵埃給輕輕抹走
jeung chan ai kup hing hing moot jau
愛予人的富有 
ngoi yu yan dik foo yau
父母愛極深厚還有 
foo mo ngoi gik sum hau wan yau
溫馨的一對手
wun hing dik yut dooi sau

﹡由新可變舊 
yau sun hoh been gau
餐枱破舊會搬走
chan toi pok gau wooi boon jau
唯有情共愛 
wai yau ching gung ngoi
是永恆在駐守
si wing hung joi ju sau

﹡擋風也讓我避雨 
dong fung ya yeung ngo bei yu
在我失意時 
joi ngog sut yi si
為我吃苦也會樂意
wai ngoh hek foo ya wooi lok yi
從來在意 
chung loi joy yi
絕對也真摯 
joot dooi ya jun ji
無止境的愛世上誰願意
mo ji ging dik ngoi sai seung shooi yoon yi

細聽幸福節奏 
sai ting hung fook jeet jau
就算眼前鋪滿着一堆污垢 
jau soon ngan chin po moon jeuk yut dooi woo gau
亦能輕鬆將它抹走
yik nun hing sung jeung ta moot jau
你獻盡所有 
nei hin jun so yau
就算報酬恍似從沒有 
jau soon bo chau fong chi chung moot yau
始終都不放手
chi jung do but fong sau

﹡REPEAT

No comments: