Friday, 6 March 2009

手掌印 - Palm Print - Elanne Kong.

Download at megaupload.

Comments: It's the full version BTW, and so it the EU themesong...just in case. ^^
I like this song, first heard it on Elanne's Yahoo blog when I searched her in google xD I can now spell her name correctly...LOL. I love how the front melody flows into the chorus. Also searched he in google and found other songs, she sounds a bit like she didn't speak cantonese as a mother tongue. Anyone know where she's from?

手掌印 - 江若琳 (TVB 劇集《學警狙擊》插曲)
作曲:陳詩慧
填詞:陳詩慧

要是我重頭揀選下個 
yiu si ngoh chung tau gan soon ha goh
明顯都是錯 
ming hin do si choh
情感可控制麼
ching gum hoh hung jai moh
我習慣無人好好待我 
ngoh jap gwan mo yun ho ho doi ngoh
唯一傷害過 
wai yut seung hoi goh
而且犧牲太多
yi cheh hei sung tai doh
我若試圖忘記一種痛楚 
ngoh yurk si to mong gei yut jung tung choh
然而回憶迫使背負更多
yeen yi wooi yik bik si booi foo gung doh
寧願你殺掉我 
ling yuen nei sat diu ngoh
就當我上了一課 
jau dong ngoh seung liu yut foh
做個好心分手彼此都不要拖
joh goh ho sum fun sau bei chi do but yiu toh

*明明你根本稱不上值得我的吻
ming ming nei gun boon ching but seung jik dut ngoh dik mun
 別再忍
bit joi yun
 好應該擺脫傷心的噩運
ho ying goi bai toot seung sum dik ngok wun
 而情感
yi ching gum
 怎麼給踩過也不沉
jum moh cup chai gwoh ya but chum
 偏要酷愛著你這壞人
pin yiu huk ngoi jeuk nei jeh wai yun
 為何我即使給掌摑沒有太不憤
wai ho ngoh jik si cup jeung gwan moot yau tai but fun
 隨便笑
chooi bin siu
 去諷刺我臉上的手掌印
hooi fung chi ngoh lin seung dik sau jeung yun
 原因
yuen yun
 應該出於情難自禁
ying goi chut yue ching nan ji gan
 總要是記著你這壞人的一吻*
jung yiu si gei jeuk nei jeh wai yung dik yut mun

這段感情無非傷得太多
jeh doon gum ching mo fei seung sut tai doh
面上唯一手掌印在唱歌
min seung wai yut sau jeung yun joi churng goh
提醒我你犯錯
tai sing ngoh nei fan choh
別再放縱你找我 
bit joi fong jung nei jau ngoh
就當好心分開今天可乾脆麼
jau dong ho sum fun hoi gum tin ho gon chooi moh

Repeat*

No comments: