Friday, 11 July 2008

intuition - 直覺 joyce cheng lyrics and pinyin=]]

speech of silence full themesong lyrics!!!!!
Fiiinnnaaalllly!!!!! it took me ages to do these! :P
lols. im not very good.
anywayz. enjoy =]

jeh jing
寂靜
yurk siu sing but joi dung ting
若笑聲不再動聽
shoot wah
說話
moh noi yee ting but doh jum foo ying
無奈已聽不到怎呼應
lung yung sum ting
能用心聽
yu mei hung ding
如未肯定
shurng naan jung shoon hoh ye
雙眼總算可以
hon ching
看清

shooy wooi yi jun sum dik dooy ngoh
誰會以真心的對我
yu yurk shoot choot huw hoh shun moh
如若說出口可信麼
yun moh sooy hooy hah sing lok
人無湏許下承諾
jee pah teem yeen mut yu choot choh
只怕甜言蜜語出錯
yung ngoh seung naan hon wooi fuw ching choh
用我雙眼看會否清楚
mun nah wih jun sum dik dooi ngoh
問那位真心的對我
jik gok tooi chak ying goi wooi see mooy yuw choh
直覺推測應該會是沒有錯

ga see
假使
moot yuw hoi huw shoot joi yee
沒有開口說在意
sum looi
心裡
kei sut hun ching choh nei dik jun jee
其實很清楚你的真摰
moh yung chih yee
無用猜疑
yu yurk beew see
如若表示
hing hing yut goh yung po yee jee
輕輕一個擁抱 已知

shooy wooi yi jun sum dik dooy ngoh
誰會以真心的對我
yu yurk shoot choot huw hoh shun moh
如若說出口可信麼
yun moh sooy hooy hah sing lok
人無湏許下承諾
jee pah teem yeen mut yu choot choh
只怕甜言蜜語出錯
yung ngoh seung naan hon wooi fuw ching choh
用我雙眼看會否清楚
mun nah wih jun sum dik dooi ngoh
問那位真心的對我
jik gok tooi chak ying goi wooi see mooy yuw choh
直覺推測應該會是沒有錯

shooy wooi yi jun sum dik dooy ngoh
誰會以真心的對我
yu yurk shoot choot huw hoh shun moh
如若說出口可信麼
yun moh sooy hooy hah sing lok
人無湏許下承諾
jee pah teem yeen mut yu choot choh
只怕甜言蜜語出錯
yung ngoh seung naan hon wooi fuw ching choh
用我雙眼看會否清楚
mun nah wih jun sum dik dooi ngoh
問那位真心的對我
jik gok tooi chak ying goi wooi see mooy yuw choh
直覺推測應該會是沒有錯

No comments: