Friday, 25 April 2008

抱著空氣 - kevin and niki

I loved this song and i finally found the lyrics for it!!! :D
credit me if you want to use the lyrics/pinyin


Kevin:
談---情----時---太--美--妙
tam ching see tai mei miu
但----是---已--經---告-別----了
daan see yee ging go beet liu
痛---愛---每---天---困---擾
tung oi mooy teen kwan yiu
是----沒---法--可--預---料
see moot faat hoh yue liu

Niki:
愛----上---你---太-奧--妙
oi shurng nei tai oh miu
為---甚--要--開---這---玩--笑
wai sam yiu hoi jeh woon siu
看----痛---苦---的--破--曉
hon toong foo dik poh hiu
伴----著---我---的---合--照
boon jurk ngoh dik hap jiu

合:
曾-----快--樂---曾-----相-----戀
chang fai lok chang shurng loon
曾------擁---抱-吻---著---你
chang yoong po man jurk nei
曾-----吵---架--曾----生---氣
chang chau ga chang sung hei
如----今--一--一--記--起
yue gum yut yut gei hei
如----果--心---仍---不--死
yue gwoh sum ying but sei
容-----許---我 --掛---念--你
yung hooy ngoh gwah nim nei
明----知--道--迷---戀---你
ming jee doh mih loon nei
而---可--惜---沒---法----擺---脫---別---離
yee hoh sik moot faat baai toot beet lei
抱---著---空----氣
po jurk hoong hei

Kevin:
說----再---見-那--暗-示
suet joy gin na am see
現----實---要-捨--棄---情----意
yeen sat yiu see hei ching yee

Niki:
但----是---我----想----你--知
daan see ngoh shurng nei ji
事---實---我--很---在--意
see sat ngoh hun joy yee

合:
曾-----快--樂---曾-----相-----戀
chang fai lok chang shurng loon
曾------擁---抱-吻---著---你
chang yoong po man jurk nei
曾-----吵---架--曾----生---氣
chang chau ga chang sung hei
如----今--一--一--記--起
yue gum yut yut gei hei
如----果--心---仍---不--死
yue gwoh sum ying but sei
容-----許---我 --掛---念--你
yung hooy ngoh gwah nim nei
明----知--道--迷---戀---你
ming jee doh mih loon nei
而---可--惜---沒---法----擺---脫---別---離
yee hoh sik moot faat baai toot beet lei
抱---著---空----氣
po jurk hoong hei

No comments: