Thursday, 20 June 2013

Pinyin Lyrics: MC Jin 歐陽靖 - 飲啖茶

飲啖茶 食個包 飲啖茶 食個包
yum daam cha sik goh bao yum daam cha sik goh bao
飲啖茶 食個包 飲啖茶 食個包
yum daam cha sik goh bao yum daam cha sik goh bao

約咗十點半 十點半一定要到
yurk joh sup deem boon sup deem boon yut ding yiu do
咁早唔係去飲茶仲有乜嘢可以去做
gum jo mm hai hooi yum cha joong yau mut yehhoh yee hooi jo
唔介意搭檯嘅 嘢食可以即刻到口
mm gaai yi daap toi geh yeh sik hoh yi jik huk do hau
唔想搭檯嘅就大約十五分鐘左右
mm seung daap toi geh jau daai yurk sup mm fun joong joh yau
冇辦法啦 寧願等一等都唔想同人逼
mo ban faat lah ling yoon dung yut dung do mm seung tong yun bik
我同你話晒大家根本都唔係相識
ngoh tong bei wah sai dai gah gun boon do mm hai seung sik
我有我 你有你  你飲香片我飲普洱
ngoh yau ngoh nei yau nei nei yum heung peen ngoh yum po lei
我哋根本就唔夾 所以有得避就要避
ngoh dei gun boon jau mm gap soh yee yau dut bei jau yiu bei
飲茶根本淨係得個嘈 最緊要係啲嘢食全部熱辣辣啱啱新鮮出爐
yum cha gun boon jing hai dut goh cho jooi gun yiu hai dee yeh sik choon bo yeet lat lat ngaam ngam sun seen choot lo
飲茶淨係得個嘈 最緊要係啲嘢食全部熱辣辣啱啱新鮮出爐
yum cha jing hai dut goh cho jooi gun yiu hai dee yeh sik choon bo yeet lat lat ngam ngam sun seen choot lo

飲啖茶 食個包 飲啖茶 食個包
yum daam cha sik goh bao yum daam cha sik goh bao
飲啖茶 食個包 飲啖茶 食個包
yum daam cha sik goh bao yum daam cha sik goh bao

我哋做個比例 如果點心係一套戲
ngoh dei jo goh bei lai yu gwoh deem sum hai yut to hei
蝦餃一定會做主角 因為佢實在太好味
hah gau yut ding wooi jo joo gok yun wai kooi sut joy taai ho mei
唔係點解次次出場先都係佢落檯
mm hai deem gai chi chi choot cheung seen do hai kooi lok toi
我話蝦腸唔係牛腸 唔該幫我改一改
ngoh wah ha cheung mm hai ngau cheung mm goi bong ngoh goi yut goi
啲糯米鷄太熱 所以我次次慢慢咬
dee loh mai gai taai yeet doh yee ngoh chi chi maan maan ngaau
唔該要一碟排骨 同埋嚟多兩籠鳳爪
mm goi yiu yut deep pai gwut tong mai lei doh leung loong foong jaau
啲蛋撻唔夠熱唔該你幫我叮一叮
dee daan taat mm gau yeet mm goi nei bong bgoh ding yut ding
請問啲叉燒包究竟係焗嘅定係蒸
ching mun dee cha siu bao gau ging hai gook geh ding hai jing
啲蘿蔔糕最緊要煎得好 再喺上面加一啲海鮮醬就可以即刻擺落肚
dee loh bat go jooi gun yiu jeen dut ho joy hei seung meen gah yut dee hoi seen jeung jau hoh yee jik huk bai lok to
啲蘿蔔糕最緊要煎得好 再喺上面加一啲海鮮醬就可以即刻擺落肚
dee loh bat go jooi gun yiu jeen dut ho joy hai seung meen gah yut dee hoi seen jeung jau hoh yee jik huk baai lok to

飲啖茶 食個包 飲啖茶 食個包
yum daam cha sik goh bao yum daam cha sik goh bao
飲啖茶 食個包 飲啖茶 食個包
yum daam cha sik goh bao yum daam cha sik goh bao

你唔飽 飲茶有呢一吓方便
nei mm bao yum cha yau ni yut ha fong been
可以叫碟乾炒牛河或者海鮮炒麵
hoh yi giu deep goh chao ngau hoh waat jeh hoi seen chaau meen
食唔晒嘅可以打包 做人慳得就要慳
sik mm sai geh hoh yi dah bao jo yun haan dut jau yiu haan
等我飲埋呢啖茶 就叫個伙計買單
dung ngoh yum maai ni daam cha jau giu goh foh gei mai daan

嗱 我而家就去一去洗手間
lah ngoh yi gah jau hooi yut hooi sai sau gaan
上次你請 今次等我俾 千其咪嚟同我爭
seung chi nei cheng gum yut dung ngoh bei cheen kei mai lei tong ngoh jaang
嗱 嗱 上次你請啊 今次梗係到我架啦
lah lah seung chi nei cheung ah gum chi gung hai do ngoh gah lah
嗱係咪朋友先 係朋友嘅你就唔好同我爭啊
lah hai mai pung yau seen hai pung yau geh nei jau mm ho tong ngoh jang ah
喂 大家自己人爭咩啫 梗係等我俾啦喂
wai dai gah jee gei yun jang meh jeh gung hai dung ngoh bei lah wai
你唔係呀 你唔係搵交嗌呀嘛
nei mm hai ah nei mm hai wun gau ai a mah
飲茶你都要搵交嗌 喂 等我俾啦
yum cha nei do yiu wun gau ai wai dung ngoh bei lah

飲啖茶 食個包 飲啖茶 食個包
yum daam cha sik goh bao yum daam cha sik goh bao
飲啖茶 食個包 飲啖茶 食個包
yum daam cha sik goh bao yum daam cha sik goh bao

No comments: