Sunday, 7 October 2012

Pinyin Lyrics: Hubert Wu 胡鴻鈞 - 一生一心


歌詞:一生一心 - TVB電視劇《天梯》主題曲
主唱:胡鴻鈞

Lyrics to: Yi Sheng Yi Xin - TVB drama 'The Last Steep Ascent' Themesong
By: Hubert Wu

作曲:葉肇中
填詞:張美賢

如要行盡風吹雨打
yu yiu hang jun foong chooi yu dah
煩惱留在背後 別再望它
fan no lau joy booi hau beet joy mong tah
將心意 種在這土壤
jeung sum yee joong joi jeh to yeung
終可有天 成長發芽
joong hoh yau yeen sing heung faat ngah

城牆來自堆起細沙
sing cheung loy ji dooi hei sai sah
時間成就傳說 盛載牽掛
see gaan sing jau choon shoot sing joy heen gwah
星光裡 老樹蔭之下
sing gwong looi lo shoo yum ji hah
用信心一塊一塊累積個家
yong shun sum yut faai yut faai looi jik goh gah

牆角會開花 螻蟻會搬家
cheung gok wooi hoi fah lau ngai wooi boon gah
誰踏上天梯 在俯瞰浮華
sooi daap seung teen tai joy foo hum fau wah
理想有代價 美景會淡化
lei seung yau doy gah mei ging wooi daam fah
像一幅孤芳細賞的畫
jeung yut fook goo fong sai seung dik wah
相信嗎 緊抱她
seung shun ma gun po tah
生生世世的相愛 誰驚訝
sung sung sai sai dik seung ngoi sooi ging ngah
風聲冷語殘忍嗎
foong sing laang yu chan yun ma
雙手緊握便不怕
seung sau gun ngak been but pah
你明白我這種快樂嗎
nei ming bak ngoh jeh joong fai lok ma

無悔行盡風吹雨打
mo fooi hang jun foong chooi yu dah
無數人物流散 未算可怕
mo so yun mut lau saan mei soon hoh pah
當風雪 叫石壆倒下
dong foong shoot giu sek ngok do hah
讓我的寬壯肩膊承擔個家
yeung ngoh dik foon jong geen bok sing daam goh gah

牆角會開花 螻蟻會搬家
cheung gok wooi hoi fah lau ngai wooi boon gah
誰踏上天梯 在俯瞰浮華
sooi dap seung teen tai joy foo hum fau wah
理想有代價 美景會淡化
lei seung yau doi gah mei ging wooi daam fah
像一幅孤芳細賞的畫
jeung yut fook goo fong sai seung dik wah
相信嗎 緊抱她
seung shun ma gun po tah
生生世世的相愛 誰驚訝
sung sung sai sai dik seung ngoi sooi ging ngah
多少引誘難招架
doh siu yun yau nan jiu gah
一生一心越優雅
yut sung yut sum yoot yau ngah
皺紋白髮一般 美麗嗎
jau mun baak faat yut boon mei lai mah

2 comments:

David Khoo said...

This is the right lyrics:-
胡鴻鈞 - 一生一心 (天梯)
Wu Hung Kwan, Yat Sang Yat Sam (Thin Tai)
如要行盡風吹 雨打 煩惱留在背後 別再望它
Yu Yiew Hang Zhun Fung Chui/, Yu Dah/, Fan Nou Lau Zhoi Bui Hau/ Bit Zhoi Mong Tah/,
將心意 種在這土壤 終可有天 成長發芽
Zheung Sam Yi/, Zhung Zhoi Zea Tou Yeung/, Zhung Hor Yau Thin/, Sing Cheung Fat Ngar/,

城牆來自堆起 細沙 時間成就傳說 盛載牽掛
Seng Ceong Lui Chee Thui Hei/, Sai Sar/, Si Kan Sing Zhau Chuin Shuet/, Sing Zhoi Him Kwa/,
星光裡 老樹蔭之下 用信心一塊一塊累積個家
Seng Kwong Lui/ , Lou Shue Yum Chee Har/, Yung Shoon Sam Yat Fai Yat Fai Lui Jik Kwo Kar/,

牆角會開花 螻蟻會搬家 誰踏上天梯 在俯瞰浮華
Ceong Kok Wui Hoi Far/, Lau Ngai Wui Bun Kar/, Shui Dap Seong Thin Tai/, Zhoi Fu Ham Fau Wah/,
理想有代價 美景會淡化 像一幅孤芳細賞的畫
Lui Seong Yau Doi Kar/, Mei Ging Wui Daam Far/, Cheong Yat Fook Gu Fong Sai Seong Teik Wah/,

相信嗎 緊抱她 生生世世的相愛 誰驚訝
Seong Soon Mah/, Gan Pou Tah/ Sang- Sang Sai-Sai Teik Seong Ngoi/, Shui Geng Ngar/
風聲冷語殘忍嗎 雙手緊握便不怕 你明白我這種 快樂嗎
Fung Seng Lang Yu Chan Yan Mah/, Seong Sau Gan Ngak Bin Pat Pah/, Lei Ming Bak Ngor Chea Zhung,
Fai Lock Mah,

無悔行盡風吹 雨打 無數人物流散 未算可怕
Mou Fui Hang Zhun Foong Chui/, Yu Dah/, Mou Sok Yan Mat Lau San/, Mei Shuin Hor Pah/,
當風雪 叫石壆倒下 讓我的寬壯肩膊承擔個家
Dong Fung Shuet/, Kiew Seik Bok Dou Har/, Yeong Ngor Teik Fun Zhong Kin Bok Sing Dam Kwo Kar/,

牆角會開花 螻蟻會搬家 誰踏上天梯 在俯瞰浮華
Ceong Kok Wui Hoi Far/, Lau Ngai Wui Bun Kar/, Shui Dap Seong Thin Tai/, Zhoi Fu Ham Fau Wah/,
理想有代價 美景會淡化 像一幅孤芳細賞的畫
Lui Seong Yau Doi Kar/, Mei Ging Wui Daam Far/, Cheong Yat Fook Gu Fong Sai Seong Teik Wah/,

相信嗎 緊抱她 生生世世的相愛 誰驚訝
Seong Soon Mah/, Gan Pou Tah /Sang- Sang Sai-Sai Teik Seong Ngoi/, Shui Geng Ngar/
多少引誘難招架 一生一心越優雅 皺紋白髮一般 美麗嗎
Doh Siu Yam Yau Nan Jiu Kar/, Yat Sang Yat Sam Yu Yau Ngar,/ Zhau Man Bak Fat Yat Boon/, Mei Lai Mah/,

domi said...

I'm not sure what difference there was in the lyrics @David Khoo provided, but I assure everyone the lyrics I posted are correct :)

As mentioned before, the pinyin is my own interpretation to help you guys sing~ Thank you @David Khoo for posting an alternate interpretation of the pinyin! ^^