Tuesday, 23 August 2011

Pinyin Lyrics: Raymond Lam 林峯 - BROKEN

歌詞: BROKEN
主唱:林峯

Lyrics to: Broken
Track 03 in his album 'LF'

作曲:鄧智偉.莊冬昕
填詞:黃厚霖
編曲:鄧智偉.莊冬昕
監製:鄧智偉.莊冬昕

這個看到這床上放滿了證據愛情存在過
jeh goh hon doh jeh chong sheung fong moon liu jing gooi oi ching choon joy gwoh
今晚捱餓
gum man ngai ngoh
晚晚喝醉以為能用這作個放棄你埋藏自我
man man hot jooi yi wai nung yung jeh jok goh fong hei nei mai chong ji ngoh
只更無助
jee gung mo joh

*Broken 相戀的三角錯
Broken seung loon dik sam gok choh
水晶的燈再美 一刻破碎 空中下墮
shooi jing dik dung joy mei yut huk poh sooi hung jung ha doh
Broken 跟他一起太錯
Broken gun ta yut hei tai choh
怎可狠心對我 那可心中種火
jum hoh hun sum dooi ngoh na hoh sum jung jung foh
Broken Broken Broken Broken

每兩秒說完然後每次我記掛你仍然在笑
mooi leung miu shoot yoon yeen hau mooi chi ngoh gei gwa nei ying yeen joy siu
嘴角炫耀
jooi gok yeen yiu
說說笑笑以為能用笑各個上癮拍陳年合照
shoot shoot siu siu yi wai nung yung siu gok goh seung yun pak chun neen hup jiu
搜索情調
sau sok ching diu

REPEAT *

Broken Broken Broken Broken

Broken Broken Broken Broken

No comments: